Амарсанаа

Галмандах Амарсанаа

 • Төрсөн он
  • 1973
 • 1. Ургийн овог  Цагаан туг 
  2. Эцэг, эхийн нэр Галмандах
  3. Өөрийн нэр Амарсанаа
  4. Регистрийн дугаар. ХД73092215
  5. Нас, хүйс. эрэгтэй
  6. Яс үндэс . Өөлд /Цорос/
  7. Үндсэн захиргаа. Чингэлтэй, Улаанбаатар
  8. Боловсрол, мэргэжил эзэмшсэн байдал /он дарааллаар/
Төгссөн  сургууль Суралцсан хугацаа Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил
10жилийн 50-р дунд сургууль, 1981-1989 Бүрэн дунд
Дүрслэх урлагийн дунд  сургууль 1991-1994  Монгол зураг \  бүрэн дээд
СУИС-ийн Дүрслэх урлагийн дээд  сургууль 1995-1997 Монгол зураг \ бакалавр
Соёл урлагийн их сургууль 2000-2002 Боловсрол судлал
Чунгнамын үндэсний их сургууль\ БНС \ 2010-2014 Уран зураг магистр \
Монгол улсын Соёл урлагийн их сургууль 2008 Докторантурт
9. Ажил эрхэлсэн байдал /он дарааллаар/
 Ажлын газрын нэр Ажилласан хугацаа /он сараар/ Эрхэлсэн ажил албан тушаал
 СУИС-ийн Дүрслэх урлагийн сургууль
2000-2010 Монгол зургийн мэргэжлийн багш.
СУИС-ийн Дүрслэх урлагийн сургууль
2012-2013 Чимэглэх урлагийн тэнхимийн эрхлэгч,  Хар уран зургийн багш.
СУИС-ийн Дүрслэх Дизайны урлагийн сургууль 2013-2014 Уран зургийн тэнхимд монгол зургийн мэргэжлийн багш. ДДУС-ийн уран сайхны удирдаач хийж байна.
10. Нийт ажилласан жил -  13 жил
Үүнээс Соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарт: Тухайн хамт олон дотор  13 жил
  Шинэчлэлийг имэйлээр авах